زیبایی و مود

Star Screen Award & power list /فرش سرخ

فرش سرخ جوایز ستار سکرین و پاورلیست

۲۰۱۹ یکشنبه ۸ دسمبر قوس شهر ممبی هند

رنویر سینگ جوایز بهترین هنرپیشه سال (مرد) و بهترین انترتیمنت سال را و عالیه بهت جایزه بهترین هنرپیشه (زن ) سال را از خود نمود و جایزه بهترین فلم سال راgully Boy

فلم ارتیکل ۱۵ و ایوشمان کورانه از طرف منتقدان جایزه بهترین فلم و هنرپیشه سال را گرفت

دوشنبه ۹ دسمبر ممبی هند برای اولین بار جایزه « پاورلیست » از طرف مجله مود و فیشن ووگ (هندوستان ) برای تاثیرگذاران و بهترین های مود و فیشن هند از بهترین دیزاینر تا بهترین کلکسیون بهترین پیراهن شب تا خوش لباس ترین هنرپیشه به انفلونزر یا چهره های در حال ظهور دنیا مود و فیشن جوایزی اهدا شد نکته مهم این مراسم این بود که بیننده ها از قبل و آنلاین برای کاندیدان دلخواه خود رای داده میتوانستند و به اینگونه در انتخاب جوایز علاقه بیننده ها نیز نقش بزرگ داشت

انوشکا شرما و اکشی کمار جوایز استایل آیکن (مرد و زن) سال ، جهانوی کپور جایزه چهره در حال ظهور در دنیا مود و فیشن و شاهرخ خان و خانمش جایزه خوش استایل ترین جفت سال را از خود نمودند

به کرن جوهر جایزه «ستایل انفلوینزر» سال و به دیزاینر «سبیاساچی» جایزه بهترین دیزاینر لباس عروس اهدا شد

(Visited 744 times, 1 visits today)