از هرچیزو ازهرجا, زیبایی و مود

MTV movie & TV awards /جايزه سينمايى ام تى وى فرش سرخ

 

جايزه سينمايى ام تى وى كه از٢٥ سال بدينسو هر سال براى هنرمندان سينما و تلويزيون اعطا ميشود شب يكشنبه در شهر لاس انجلس امريكا برگذارى شد. اين جايزه مختلف از جايزه هاى ديگر سينمايى در كنار كتگورى بهترين فلم و بهترين هنرپيشه ، كتگورى هاى مانند بهترين بوسه فلم ، بهترين  جفت فلمى ، بهترين بدماش فلم و بهترين صحنه جنگى يا كميدى فلم نيز دارد

كانديد ان اين كتگورى ها توسط اداره ام تى وى انتخاب ميشود اما راى گيرى و انتخاب مستقيم توسط بينينده ها صورت  ميگيرد كه از طريق ويب سايت ام تى وى راى خود را آن لاين به كانديد ان دلخواه خود ميدهند . در شب يكشنبه جايزه بهترين فلم را فلم ديو و پرى و  جايزه بهترين هنرپيشه را ايمه واتسن براى اجرا اش در فلم ديو و پرى از خود نمود .

امسال برخلاف سال ها قبلى در كتگورى بهترين هنرپيشه ، هنرمندان مرد و زن جدا نه  بلكه همه شان تحت يك كتگورى “بهترين هنرپيشه ” كانديد شده بودن كه خود به عنوان يك انقلاب در دنيا اعطا جوايز سينمايى و يك قدم مثبت براى از بين بردن تفكيك هاى جنسيتى حساب ميشود .

زيباترين پيراهن شب از ديزاينر مشهور ظهير مراد به رنگ سبز سال
كارا دلوين مودل مشهور انگلندى و هنرپيشه سينما با شكل نو مو ها خيلى كوتاه بچه گانه
ايمه واتسن برنده جايزه بهترين هنرپيشه

(Visited 329 times, 1 visits today)