از هرچیزو ازهرجا

Miss world 2018/دختر شایسته سال

وانسه دی لیون دختر ۲۶ ساله از مکیسکو لقب «مس ورلد» یا دختر شایسته سال را شب شنبه در کشور چین از میان ۱۱۸ اشتراک کننده از ممالک مختلف دنیا از آن خود نمود . وانسه مودل است ورشته منجمنت بین المللی را ختم نموده . مقام های دوم و سوم از مس تایلند و از مس بلاروس شد

 

ویدیو مراسم تاجگذاری مس ورلد ۲۰۱۸ توسط مس ورلد ۲۰۱۷ منوشی  شیلر

 

(Visited 1,384 times, 1 visits today)