از هرچیزو ازهرجا

Miss universe 2021/ملکه زیبایی جهان

پس از یکسال وقفه بخاطر پاندومی کرونا شب یکشنبه یکبار دیگر مس یونیورس دختر شایسته جهان در هالیوود فلوریدا امریکا انتخاب شد

اندره مزا «مکسیکویی» از میان ۷۴ اشتراک کننده از کشورهای دیگر جهان مقام “دختر شایسته جهان “ را شب گذشته از خود نمود. تاج پیروزی را دختر شایسته جهان سال ۲۰۱۹ که از کشور آفریقا جنوبی بود به سر او گذاشت .مقام های دوم و سوم را دختران اشتراک کننده از کشور«برازیل » و کشور «پیرو » از آن خود نمودند که بدینترتیب امسال هر سه مقام به امریکا لاتین یا جنوبی رفت .برای انتخاب دختر شایسته جهان نه تنها زیبایی چهره و تناسب اندام بلکه اندازه تحصیل، دانش سیاسی ، پیشینه فعالیت در عرصه های اجتماعی و استعداد هنری و ورزشی نیز در نظر گرفته میشود.«اندره مزا» ۲۶ ساله و انجنیر نرم افزار یا سافت ویر است

(Visited 1,518 times, 1 visits today)