از هرچیزو ازهرجا

IIFA green carpet /فرش سبز جایزه بین‌المللی سینما هند

 

محل بنکاک تایلند  ۲۲-۲۴ ماه جون

نزدهمین مراسم جوایز فیستیوال بین المللی سینما  هند در بنکاک تایلند برگذار شد این مراسم که هر سال در یک کشور خارج از هند برگذارمیشود  سه روز دوام نموده و بهترین های سال جایزه دریافت مینمایند جایزه بهترین هنرمند سال از هنرمندان مرد عرفان خان از فلم هندی میدیم و از طبقه اناث سری دیوی( پس از مرگ )برای فلم «مام» حاصل نمودند

نصرت فتح علی خان (همچنان بعداز مرگ ) یکجا با منوج منتشر جایزه بهترین شعر  را برای آهنگ میری رشک قمر دریافت  بهترین فلم توماری سولو و «کریتی سونن » جایزه ستایل آیکن را دریافت نمود

   

(Visited 770 times, 1 visits today)