از هرچیزو ازهرجا, زیبایی و مود

GQ awards 2019/مرد سال ۱۳۹۸

لندن ۴ سپتامبر ۲۰۱۹ مطابق با سنبله ۱۳۹۸ فرش سرخ جایزه مرد سال از طرف مجله معتبر جی.کیو 

 

(Visited 278 times, 1 visits today)