مادر و کودک

سلسله این ۳۶۵ روز زنده گی روز ۱۴

سلسله این ۳۶۵ روز زنده گی
روز چهارده هم
اولین لسان بین مادر و فرزند لمس است مادران و ( پدران )در آغاز رنده گی با نوزاد خود  با دستان خود صحبت ميكنند
.لمس نمودن اولين زبان بين مادر و نوزاد است بگذاريد نوزاد با دست هايتان آشنا شوداز آينرو گاه گاه بدن كوچك نوزاد را مساژ هاى بسيار آرام و آهسته بدهيد خصوصى هنگام لباس پوشاندن کودک همیشه چند لحظه را برای مساژ و چاپی اختصاص داده اعضا بدن کوچک اش را دانه دانه لمس نماید و مساژ نوازش آميزى   برايش بدهيد . اما متوجه باشيد كه نوزاد و ارگان هاى وجود ا و هنوز خيلى هم نرم بوده و زود افگار ميشوند ، پس با احتياط پيش برويد و از روغن های کودک استفاده نماید  
(Visited 318 times, 1 visits today)