مادر و کودک

سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی۶

روز ششم  

    در روز هاى اول شير دادن به نوزاد،  مادران درد شدید در سینه  احساس میکنند ونوك پستان شان زخم میشود كه  هردوخیلی درد ناك میباشند 
همیشه كوشش كنيد كه هنگام شیر دادن به نوزاد، نوزاد نه تنها سر بلکه  تمام نوك پستان را بدهان بگيرد هنگام  شير دادن همچنان کوشش شود تا جاى نوزاد چند باز تغيرداده شود تا نوك سينه از هرطرف  توسط نوزاد استفاده شود. بعد ازختم شير دادن به نوزاد نوک پستان را با همان یک دو قطره شیرخودتان که در نوک پستان باقی مانده به اصطلاح 
چرب  نموده و سينه تان را عاجل  دوباره نپوشانید وبگذاريد نوک سینه در هوا آزاد  اطاق خشك شود چون اين مخلوط  از شير مادر و هوا آزاد اتاق ضد التهاب بوده و بهتر از هر کریم دیگراست . یک برگ سرد کرم * که قبلا دریخچال گذاشته شده همچنان مفید و مسکن وضد التهاب است که بعد از شیر دادن و خشک شدن نوک پستان برای چند دقیقه بروی نوک سینه در واسکت گذاشته شود  از این برگ کرم * میتوانید چندین بار استفاده کنید وبعد از هر استفاده دوباره به یخچال بگذارید تا، برای استفاده بعدی سرد باشد. در ممالک غربی  در دواخانه ها پوش  های مخصوص برای نوک سینه هنگام شیر دادن به نوزاد برای خرید وجود دارد که  درد و سوزش نوک سینه هنگام نوشیدن شیر توسط نوزاد را کاهش میدهد.

توجه 
 اگرچه شير دادن به نوزاد در روز های اول  خيلى دردناك هم است زود تسليم نشويد سينه  دادن به نوزاد را قطع نکنید چون  اين درد و التهاب و زخم سينه بعد ازچند روز تا یک هفته شفا میآبد وفراموش نکنید که شيرمادر مهمترين غذا برای کودکان درظرف شش ماه اول زنده گى شان میباشد 

(Visited 336 times, 1 visits today)