امورمنزل

طرز تهیه کیک با رواش

مواد لازم

آرد ۳۲۵ گرام

مسکه ۲۵۰ گرام

بوره ۲۵۰ گرام

پولی یک پاکت

تخم ۴ دانه

رواش ۴۵۰ گرام

در صورت میل مقداری پودر وانیل

full_pic_0047

: طرز تهیه

رواش ها را بشورید وبه اندازه ۳ تا ۲ سانتی متر توته نماید

مسکه و بوره را برای مدت ۸ دقیقه  با مکسر دستی مخلوط نمآید  تا شکل یک کریم را بخود بگیرد بعد تخم ها را به نوبت به آن اضافه نماید و هر تخم را برای مدت یک دقیقه  با آن مکس کنید در آخیر آرد و پولی را  اضافه نموده و برای یک تا دودقیقه مکس کنید. قالب کیک را با مسکه یا روغن چرب نمآید کمی آرد برویش بپاشید و خمیر آماده شده را درآن بیندازید. با یک قاشق روی خمیر را یک برابر هموار نموده توته های رواش را برویش بچینید و برای مدت ۳۰ تا ۴۰ دقیقه در داش با درجه حرارت ۲۰۰ گراد بگذارید تا پخته شود.بعد از ۳۰ تا ۴۰ دقیقه نوک یک کارد پاک و خشک را به کیک داخل کنید اگر نوک کارد  از کیک خشک بیرون شد کیک آماده آست برای چند ساعت .بگدارید تا سرد شودپود بوره رویش پاش بدهید ونوش جان نماید

(Visited 671 times, 1 visits today)