صحت و تندرستی

کمر باریک , شکم هموار در چند روز

برای زود از بین بردن چند گرام گوشت اضافی شکم این چند نقطه مهم را باید در نظر گرفت

شیرنی باب به طور عمده قطع چاکلیت و شکولات و کیک و کلچه را در طاق بالا گذاشته به جای آنها برای خوردن های در میان از بادام استفاده کنید

پروتین (لبنیات با چربی کم ،حبوبات ،گوشت مرغ) ، ترکاری و سبزی جات را زیاد وچربی و کاربوهیدرات ها (خمیرباب ، کچالو، برنج ) کم ! در پروگرام غذایی تان شامل بسازید

زنجفیل و مرچ تند تازه را د رغذا تان  اضافه کنید خصوصی زنجفیل که نه تنها چربی را میسوزاند بلکه اشها را هم کم میسازد

روز یک و نیم تا دو لیتر آب بنوشید آب بر علاوه که وجود را از خشکیدن نجات میدهد اشتها را هم کم میسازد و از خوردن های حق و ناحق در فاصله  میان سه وقت غذا اصلی  جلوگیری میکند

از نوشیدن نوشیدنی های شرین و گاز دار خود داری کنید  و تنها آب و یا چای سبز وگیاهی بنوشید

(Visited 2,002 times, 1 visits today)