از هرچیزو ازهرجا, صحت و تندرستی

خواب چیست؟ وچرا خواب میبینیم

  خواب دیدن چیست ؟

 خواب دیدن مجموعه از رویداد ها ذهنی یا باطنی انسانها هنگام خواب است و این که آیا خواب دیدن کدام عملکرد  خاص  برای ا نسانها دارد هنوزدر مورد اش تحقیق نهایی صورت نگرفته و سوالیست که پاسخ دادن به آن آنقدر آسان  نیست به هرحال دانشمندان  چند نظریه مطرح شده در مورد خواب  دیدن دارند :  هنگام خواب  مغز انسان که دیگر به اصطلاح بیکاراست  آنچه را که انسان  در طول روز  دیده و یا برایش اتفاق افتاده متراکم نموده و بالایش کار میکند واطلاعات جدید را با اطلاعات قدیمی مخلوط نموده و سپس  آنها را ذخیره یا ثبت میکند که این اطلاعات هر دو اغلب با هم یک پیوست عاطفی دارند. هنگام خواب دیدن انسان ها با مسایلی مشغول  میشوند که مربوط به اتفاقات و نگرانی ها روزمره شان است، و احتمالا راه حل آن را هم در خواب میآبند

دانشمندان همچنان میگویند که انسانها در خواب خود را به شرایط  مختلف زنده گی آماده میکنند و مهارت های عملی را که در زنده گی به آن نیاز دارند میآموزند  

محققان همچنان میگویند که  ما در خواب یاد میگیریم چگونه با ترس و یا اضطراب های روزمره خود برخورد کنیم  کابوس های وحشتناکی که میبینیم برای ما کمک میکند تا اگر بار دیگر با یک وضعیت خطرناک روبرو شویم یاد  بگیریم  در این وضعیت چی نوع برخورد کنیم

مرحله های خواب 

REM  خواب دو مرحله دارد   مرحله خواب سحطی  
    non -REM  و مرحله خواب عمیق 
 در خواب دیدن برای ما مرحله   مرحله خواب سحطی مهم است   Rapid-Eye-Movement) یا  REM.

این مرحله خواب از این رو به این نام یاد میشود که  مردمک چشم در زیر پلکهای بسته  به سرعت به این طرف و آن طرف در حرکت است. در مرحله سحطی خواب انسان ها نظر به مرحله خواب عمیق  بیشتر خواب میبینند  وخواب های این مرحله هم به خاطر شان میماند این مرحله  چهار تا پنج  بار در شب به سراغ ما میآید  .درتمام مدت  مرحله خواب سحطی برخلاف مرحله خواب عمیق مغز انسان فعال میباشد و( آمیگدال ) آن قسمت مغز که مسول  احساسات  و عواطف ما ست در طول خواب حتی فعالتر از حالت بیداری است و صرف آن قسمت  مغزما که مسولیت پلان نمودن، تفکر، اقدامات و عملکرد های ما را دارد  برعکس هنگام خواب  کمتر فعال میباشد که به دلیل این فعالیت کم اش خواب ها اکثرعجیب و غریب و بی معنی میباشند.

.. ادامه دارد .

(Visited 508 times, 1 visits today)