از هرچیزو ازهرجا

وارینا حسین مودل افغان که در هند غوغا برپا نموده

وارینا حسین مودل و هنرپیشه امریکایی هندی از یک مادر افغان و پدر عراقی که تا حال در چند اعلان در هندوستان از جمله اعلان کمپنی مشهور شکولات  کدبری دیده شده بود، از سه روز به این طرف درانترنت غوغا برپا نموده و سبب این غوغا تویت کوتاه از هنرپیشه مشهور هندوستان سلمان خان میباشد که سه روز قبل در توتیتر خود نوشته بود : دختر یافتم !

مقصد سلمان خان از این بود که برای فلم جدید که قرار است نقش مرکزی را شوهر خواهرش آیوش شرما بازی نماید دختر فلم یا هنرپیشه دختر را یافته و آن هم وارینا حسین !

گفته می‌شود سلمان خان خواهر دوست دختر سابقه اش کاترینا کیف را که نیز برای بدست آوردن این رول کوشش می‌کرد جواب رد داده و وارینا را ترجیع داده

وارینا که رشته هنر پیشه گی را در نیویارک خوانده با چشمان سبز و چهره تازه و زیبا خود همه را محو و ‌جادو نموده و حتی بعضی ها او را با جوانی های آشوریا رای برابر میکنن ، در حالی که وارینا با چهره ساده و زیبای طبیعی خود به مراتب زیباتر از جوانی های آشوریا است

وارینا حسین برای بیننده ها در افغانستان  چهره ناشناخته نیست او  قبلا در ویدیو‌ کلیپ «خاطره » ولی حجازی آوازخوان افغان نیز ظاهر شده و قلب  بیننده های زیاد را با زیبایی خود تسخیر نموده ‌بود و حال نوبتش رسیده تا وارینا بالییود را تسخیر نماید

ورینا فقط چندی قبل از تویت سلمان خان در باره اش وبرپا شدن وارینا مانیا* در هندوستان، اکونت  فیس بوک خود و تقریبا همه عکس های که در انستا داشت پاک نموده و گفته می‌شود که به گفته سلمان خان این کار را نموده

مانیا* علاقه نشان دادن بی حد تا سرحد جنون

ویدیو عکس های زیبا وارینا در یوتوب

با آوازخوان مشهور افغانستان ولی در آهنگ خاطره

انترنت هند در این چند روز بالا وارینا میچرخد

(Visited 9,274 times, 1 visits today)