از هرچیزو ازهرجا, زیبایی و مود

فرش سرخ فیستوال کان

فیستوال بین المللی سینمایی کان که مانند هر سال در کان فرانسه برگذار میشود،  امسال از تاریخ   ۸ برگذار و تا ۱۹ ماه می ادامه داشت . فیستوال کان درکنار یک رویداد مهم سینمایی یکی از مهم ترین صحنه مود و فیشن جهانی نیز بوده ودر جریان  ده روز فیستوال ، ستاره های مشهور سینما جهان بهترین پیراهن ها و جواهرات میلیون دالری دیزاینر های مشهور لباس و جواهرات را برو فرش سرخ نمایش می‌دهند

 

(Visited 604 times, 1 visits today)