از هرچیزو ازهرجا

عروسی پسر سرمایه دار ترین مرد هندوستان

آکاش امبانی ۲۸ ساله  پسر سرمایه دار ترین مرد هندوستان ‌و آسیا «مکیش امبانی» هفته گذشته با «شلوکا مهتا» ۲۸ ساله  دختر «آرون مهتا» صاحب بزرگترین شرکت الماس فروشی هندوستان ازدواج نمود. در این جشن که با برگزاری تمام رسوم و رواج مراسم عروسی هندی مدت یک هفته دوام نمود، در کنار سرمایه دارن هندوستان و جهان هنرمندان مشهور سینما بالییود نیز دعوت بودند. عروس و داماد هر دو از فامیل های سرمایه دار هندوستان اندکه با هم یکجا در یک مکتب درس میخواندند و یکدیگر را از کودکی میشناسند.

 

 

(Visited 1,776 times, 1 visits today)