امورمنزل

طرز تهیه شیرپیره/ how to make sher pera

دوگیلاس بوره ، دو گیلاس آب، چهار گیلاس شیر خشک0fee2a9781016fa6f215d92a235479b3

یک قاشق نان خوری هیل، یک قاشق نان خوری آب گلاب

یک گیلاس چهار مغز میده ، یک قاشق نانخوری پسته کوبیده

طرز تهیه

. آب و بوره را با هم در یک دیگ  بروی  حرارت کم داش گذاشته  و شور بدهید تا بوره کاملن حل شده وسر جوش بیآید. وقتی مخلوط آب و بوره سر جوش آمد برای ۱۰ تا ۱۵ دقیقه در هما ن حرارت کم بدون شور دادن
بگذارید تا به قیام رسیده و شکل یک شربت غلیظی را بخود بگیرد ، متوجه باشید که شربت از اندازه زیاد غلیط نشده و رنگ نگیرد.

شیرخشک، هیل، گلاب وچهارمفز میده شده را در یک کاسه باهم مخلوط نموده شربت گرم را به آن اضافه نموده وبه سرعت باهم مخلوط  نماید و بعد آن را در یک ظرف کم عمق هموار نموده پسته کوبیده را برویش پاش بدهید و برای ۳۰ دقیقه بگذارید تا سرد شود و بعد از سردشدن آن به شکل دلخواه تان توته یا برش نماید .شیرپیره آماده است

  • 440 g (2 cups) white sugar
  • 500 ml (2 cups) water
  • 440 g (4 cups) full-cream milk powder
  • 1 tbsp ground cardamom
  • 1 tbsp rosewater
  • 125 g (1 cup) chopped walnuts
  • 1 tbsp ground pistachios

 Instructions

Place the sugar and water in a saucepan over low heat and stir until the sugar dissolves. Simmer, without stirring, for 10–15 minutes, or until a thick syrup forms. Do not allow the syrup to colour.

Meanwhile, combine the milk powder, cardamom, rosewater and walnuts in a bowl. Pour over the hot syrup and quickly combine well. Pour mixture into a shallow dish and scatter with the ground pistachios. Stand for 30 minutes or until cool and set. Cut into diamonds or squares to serve.

(Visited 6,729 times, 1 visits today)