دخترانه, زندگی خانوادگی

سکل یا چرخه قاعده گی مریضی ماهوار چیست ؟

سکل کلمه لاتین بوده و به معنی حلقه یا چرخه است . در علم طبابت به چرخه قاعده گی یا عادت ماهوار سکل میگویند .

یک سکل چهار هفته یا۲۸روز را در بر می‌گیرد. که آغاز سکل روز اول مریضی ماهوار حساب میشود .در مدت این چهار هفته روند های مختلف در وجود خانمان اتفاق میفتند که هر کدام به نوبه خود برای سکل، حمل گرفتن ، صحت ‌‌حالت جسمانی ، حالت روانی و زنده گی اجتماعی دختران و خانمان تاثیرات و‌اهمیت خاص خود را دارند .

این چهار هفته سکل به نوبه خود به دو هفته اول و دو هفته آخر سکل تقسیم شده اند که دو هفته اول سکل در بر گیرنده آغاز مریضی ماهوار تا تخمه گذاری بوده و دو هفته آخر حمل گرفتن و یا هم عمل برعکس آن دفع شدن تخمه و آماده شدن به سکل بعدی یا مریضی ماهوار بعدی را در بر می‌گیرد

قسمی که گفته شد آغاز سکل روز اول مریضی ماهوار بوده و ختم آن یک روز قبل از شروع مریضی ماهوار بعدی میباشد. با آغاز شدن مریضی ماهوار بعدی سکل قاعده گی هم دوباره از سر شروع میشود

آیا حمل گرفتن در جریان مریضی ماهوار امکان دارد؟ جواب این سوال را در لینک زیر بخوانید
(Visited 569 times, 1 visits today)