از هرچیزو ازهرجا

سلينا و جستين : برگشت عشق ؟

آيا دو آوازخوان مشهور سلينا گومز و جستين بيبر دوباره با هم  يكجا هستند ؟


از روز يكشنبه گذشته به اين طرف ، هنگامى كه  سيلينا و جستين در يك رستورانت مصروف صرف صبحانه ديده شدند آوازه زنده شدن عشق دوباره آنها سر زبان هاست . سلينا و جستين كه تقريبا پنج سال يك جفت بودند و سه سال قبل در سال ٢٠١٤پس از جنگ هاى بزرگ و جنجالى آنها كه حرف از “خيانت ” نيز در ميان بود از هم جدا شدن و از همان وقت تا حال  قهر و دشمنى شان غير مستقيم از طريق حساب انستا هاى شان به خوبى احساس ميشد ، در ظرف اين هفته آخر بار بار با هم يكجا در نقاط مختلف شهر ديده شده اند


گفته ميشود كه اين ملاقات ها و ديدار ها از مرحله دوستانه گذشته و دوباره شكل عاشقانه به خود گرفته .به گفته يكى از دوستان نزديك  جستين پيشنهاد اين  ديدار و ملاقات دوباره  از طرف جستين بيبر بوده و دليل آن هم عمليات مهم پیوند گرده بود که زنده گى سلينا را در تابستان امسال نجات داد. اين خبر مريضى سخت  و مواجه بودن سلينا با خطر مرگ  جستين را متوجه ساخت  که سلينا هنوز هم نقش بزرگى در زنده گى او داشته و برايش خيلى مهم است

دوستان نزديك جستن و سلينا  اين حرف را تاييد نموده اند كه سلينا و جستين  با هم دوباره ديدار و وقت زيادى را با همديگر سپرى مينمايند اما آنها هنوز نميخواهند اين ديدار ها و رابطه خود را رسمى و خود را يك جفت بنامند،  چون هردو ميخواهنداول مطمين شوند كه آيا آنها دوباره با همديگر كنار آمده ميتوانند و ميتوانند يك جفت باشند يا خير


چند ماه قبل خبر عمليات پيوند گرده كه زنده گى سلينا را نجات داد سر عنوان تمام جريده ها و مجله هاى مشهور دنيا ستاره ها شد
سلينا به بيمارى لوپوس * مبتلا بود و به يك گرده جديد ضرورت داشت،  تا اينكه دوست  صميمى او حاضر شد يك گرده خود را برايش بدهد. بعد از ختم  موفقانه اين عمليات “پيوند گرده ” سلينا براى اولين بار عكس خود و دوست يا خواهرخوانده  خود را بعد از عمليات بالا بستر شفاخانه در انستاگرام به علاقمندان خود نشر نمود


مريضى * لوپوس يك مريضى خود ايمنى است كه در آن برخى سلول ها و ارگان هاى بدن بيگانه تلقى شده  و به اشتباه مورد حمله دستگاه ايمنى بدن قرار ميگيرند و دستگاه ايمنى بدن در مقابل آنها  مبارزه ،  به آن ها آسيب رسانده حتى از كار ميندازد

(Visited 795 times, 1 visits today)