از هرچیزو ازهرجا, زیبایی و مود

جلد روشن یا تیره ؟

چرا ایده آل زیبایی در ممالک شرقی جلد سفید و در ممالک غربی برعکس جلد تیره است  ؟

  کمتر کسی میداند که  این ایده آل زیبایی در طول  قرن ها تا به آغاز قرن۲۰ در شرق و غرب یکی بود  و آنهم جلد سفید ، چون تا آغاز قرن بیست جلد سفید نشانه وسمبول سرمایه  داری رفا ه واشرف زاده گی بود وصرف طبقه  پایان که مجبور بودن برای آمرار معاش خود کارهای مختلف فزیکیی را دربیرون وزیرآفتاب داغ اجرا کنند جلد آفتاب زده و تیره داشتند

  ولی امروزدرممالک غربی  این حرف بلکل برعکس شده امروز جلد سبزه یا تیره درغرب نه تنها ایده آل زیبایی بلکه نشانه و سمبول صحت رفاه و موفقیت است و این جلد آفتاب زده یا تیره به اصطلاح  ما مود روز شده

امروزدرغرب اگر شخصی را با جلد سفید بیبینند او معمولا مورد  دلسوزی قرارگرفته و ازاو میپرسند امروز بسیار رنگت پریده است  خیریت خو است ؟ که این دلسوزی سوال کننده بیانگر دو حالت است  یا که آن شخص  مریض هست و مدت طولانی را در کنج خانه گذشتانده از اینرو رنگ ا ش پریده و یا آن شخص حتمی به  پیسه ضرورت   دارد و مجبوراست بیشتر از دیگران کار کند و مدت طولانی را در دفتر کار سپری نموده که هردو حالت برای سوال شنونده خوشایند نیست

 و اما این تغیرسمبول یا ایده آل زیبایی در غرب چگونه به وقوع پیوست ؟

این مود جلد تیره در سال های ۱۹۲۰ میلادی یعنی تقریبا صد سال قبل توسط دیزاینرمود مشهور فرانسوی دوشیزه کو کو شنل بنیان گذار مود شنل و در کل بنیان گذار مود و فیشن امروزی  به اروپا آورده شد. او که باری از تعطیلات تابستانی اش از یک کشوردوردست شرقی برگشته بود جلد آفتاب زده و تیره شده اش توجه مردم را جلب نموده  وبعد ازآن خانمان اشراف زاده یا از طبقات بلند که تا آنوقت جلد نازک و اشراف زاده خود را از گیر آفتاب درزیر چتری پنهان مینمودند ازاو پیروی نموده شروع به سپری نمودن تعطیلات خود درکشورهای دوردست کردن و جلد تیره شده در آفتاب خود را به رخ همیدیگر میکشیدن و به نمایش میگذاشتن وچون به جزازسرمایه داران  مردم عادی اروپا درآن وقت ها هنوز امکانات و پول سفر به ممالک دور دست را نداشتن  پس همان بود که چهره آفتاب زده و تیره نشان دهنذه و سمبول  ثروت ودارایی شد و اگرچه امروز همه اروپایی ها امکانا ت سپری نمودن رخصتی و سفرنمودن به ممالک دوردست را دارند و برعلاوه امکانات استفاده از سولاریوم  (تختی  برای گرفتن آفتاب مصنوعی )  را دارند با آن هم جلد تیره هنوز هم ایده آل زیبایی در ممالک غربی دانسته میشود.

Coco-Chanel
Coco-Chanel 1883 – 1971 دوشیزه کو کو شنل بنیانگذار خانه مود شنل

 با وچود انکه  امروز  در غرب ایده آل زیبایی برعکس شده و در اروپا همه یک جلد تیره  آفتاب خورده  را نسبت به  جلد رنگ پریده و سفید ترجیع میدهند در آسیا و شرق هنوز هم هیچ چیزی تغیر نکرده وقرن ها ست که هنوز  جلد سفید سمبول زیبایی و ثروت است و سالانه به میلیون ها دالر کریم های مختلف بلیج جلد به آن ممالک خصوصی چین  و ممالک عربی صادر میشود .

(Visited 819 times, 1 visits today)