زندگی خانوادگی

سال ٢٠١٧ خروس براى ما چى ميآورد ؟

تاريخ ٢٨ جنورى ٢٠١٧ مطابق  تقويم چينايى سال شادى ختم شده سال خروس آغاز ميشود .

سال خروس سال صداقت ، یکپارچگی و پركارى است .كليد موفقيت در اين سال  تلاش زياد و كار نمودن سخت است. در سال خروس اقتصاد تان بهتر شده در زندگی حرفه اى هم پيشرفت و مزايايى در انتظار تان است. اين سال، سال حرف زدن هاى صاف و پوست کنده و بدون شف شف است چه در خانه ،در محيط کار و یا هم در دنیا سیاست . سال خروس  برای همه فرصت این رامیدهد تا بروى مشکلاتى که سال گذشته دامنگیر شان شده مكثى  نموده و بلاخره راه حل براى آنها دريابند. در این سال قسمى كه گفته شد درعرصه کاربه پيشرفت  زیاد میرسیم به شرطی که حاضر باشیم برای این پيشرفت بیشتربه خود زحمت دهیم . سال خروس سال جشن گرفتن موفقیت ها و تحقق آرزو ها و رویا هاست .اسن سال براى ازدواج و تشكيل فاميل نيز سال مناسبى است . این سال درمجموع یک سال پر از تغیرات مثبت بوده و يك سال پر از خوشبینی است  تا جايى كه بسیاری ها  به  يگباره به پلان ها و تصاميمى دست ميزنند که برای انجام آن قبلا باید خوب و حسابى فکر ميشد اما خوشبختانه این سال سال دوباره به پا استادن هم است و بعد از زمين خوردن دوباره به پا استاد ميشويم وهمه چيز را از نو آغاز ميكنيم  .

در سطح سياست اشخاصى در راس قرار میگیرند که حتی دربزرگترین هرج و مرج  و شرايط دشوار توانایی و قوه ديد و بررسی و  پیگیری حالات را از دست نميدهند . خطا ها و اشتباهات سال گذشته دیگر در میان کلمات شان گم نشده بلکه به طور واضح نام گرفته میشوند و برای  آنها راه حل دریافت میشود حتى اگر شد با زور !

و در آخير در اين سال همه پاداش زحمات و تلاش هاى خود راميبينند خصوصا انسان هاى وفادارو صادق ، پرتلاش و سخت كار و آنهاى كه ارزش هاى خانواده گى را ميداند و به آن احترام ميگذارند . براى آنهاى كه به دنيا مود و فيشن علاقمندى دارند  سال خروس ساليست پراز ترند هاى تازه و شوخ و شنگ .

سال نو همه تان مبارك

(Visited 596 times, 1 visits today)