صحت و تندرستی

روز تخمه گذاری بانوان

روز تخمه (تخمک ) گذاری بانوان به آن روز سکل میگویند که در آن تخمه کامل یا بالغ از تخمدان جدا شده داخل «لوله رحم» و آماده لقاح می‌باشد. تخمه گذاری هر ماه بین روز های ۱۳ تا ۱۶ سکل اتفاق افتاده و نظر به مدت سکل در هر بانو مختلف میباشد

نا گفته نباید گذاشت که روز اول مریضی ماهوار روز اول سکل ماهوار نیز حساب میشود ،یعنی همان روز که مریض ماهوار میشوید همان روز روز اول سکل ماهوار تان هم شروع میشود که یک سکل ۲۸ روز دوام میکند و روز تخمه گذاری میان روز های ۱۳ تا ۱۶ ام سکل تان میباشد. در صورت همبستر شدن با مرد در روز تخمه گذاری (و تا پنج روز قبل از روز تخمه گذاری ) خانم حمل می‌گیرد. دراکثر ممالک اروپایی زوج های که پلان فرزند دار شدن را دارند همین روز ها را برای همبستر شدن با هم عمدا انتخاب میکنند چون احتمال حمل گرفتن در آن روز ها بیشتر است 

اکثر خانمان روز تخمه گذاری خود را احساس میکنند مثلا درد یا یک‌نوع کشش در قسمت پایین شکم، بلند رفتن خفیف درجه حرارت بدن، قوی شدن حس بویایی ،ترشحات واژن و بلاخره افزایش میل جنسی و تقاضا و‌ خواهش بی حد به سکس نمودن را در خود احساس میکنند اما خانم های هم هستند که اصلا علامه احساس نمیکنن و اگر روز های سکل ماهوار خود را دقیق حساب نکرده باشند اصلا متوجه نمیشوند که روز تخمه گذاری شان فراه رسیده

(Visited 1,330 times, 45 visits today)