زیبایی و مود, صحت و تندرستی

درمان های خانه گی ریزش مو

قسمی که میدانیم اسيدى شدن وجود باعث ریزش مو ميشود (در گذشته در این مورد نوشته بودیم که در بخش «بهداشتی و صحت»  ویب سایت مامیتوانید مطالعه نماید ) از اينرو از خوردن چربى  يا روغن حيوانى ،غذا هاى تهیه  شده از آرد سفيد (کیک ،کلچه ،نان ) نوشابه هاى شيرين، شكر، الكول و دخانیات ، كوفين ، چاى سياه ، نوشابه هاى گاز دار و  لبنيات چرب كه بدن را اسيدى ميكند اجتناب ورزيد
سترس و فشار هاى زياد سبب ايجاد
سبوسک شوره و تالگ  (چربو ) در پوست سر شده كه اين ها نیز باعث ريزش مو میشوند  
از استفاده نمودن  شامپو هاى از اندازه  زياد معطر اجتناب ورزيد
دانه  اولبه  سرشار از آهن بوده التهاب پوست سر را از بین میبرد و ریشه مو را قوی میسازد.  برای مدتی ۱ تا ۳ ماه کپسول های از دانه اولبه (دواخانه )  یا خود دانه اولبه (بصورت زنده ) مصرف نماید  
آب ليمو و روغن زيتون را با هم مخلوط نموده هفته دوبار با آن پوست سر را ماساژ بدهيد
 اگرامكاناتش را دارید هفته یک بار پوست سر و مو هاى تان را با بير ترنموده  وبعد از نيم ساعت  با يك مخلوط ضعيف  آب با لیمو و يا سركه آبكش نمايد
يكدانه پياز را خيلى خورد  ريزه نموده يا از مکسر بکشید با عسل مخلوط نموده و از طرف شب به پوست سر بزنيد کلاه  حمام بپوشید ‌ و یا سر رابا یک دستمال و‌ پلاستیک بسته نموده صبح وقت سر و‌موهایتان را با آب فراوان شستشو دهید. اگر از طرف روز در بیرون وظیفه ندارید میتوانید این عمل را از طرف روز هم انجام بدهید و شب سرتان را شستشو دهید 
از يك تخم مرغ و روغن گندم یا زیتون  مخلوطى آماده نموده هفته يكبار به موهاو پوست سر بزنيد و بعد سر تان را شستشو دهيد
يك دانه پياز را خیلی خورد ميده نموده در يك مرتبان با صد ملى ليتر الكول ( در دواخانه ها فروخته میشود )مخلوط نموده برای د و هفته در یک جای خشک بگذاريد تا آماده شود بعداز دوهفته آن را از صافه كشيده با دو گيلاس آب مخلوط نموده و روز يكبار پوست سر را با آن مساژ بدهيد
هفته يكبار پوست سر را با روغن ناريال مساژ بدهيد این عمل ازعفونت قارچی *پوست سر که  سبب التهاب پوست سر و ریزش مو میشود  جلوگيرى ميكند
كشيدن سگرت را رها كنيد نيكوتين شريان هاى كوچك را مسدود نموده و پوست سردیگر نميتواند به شكل درست وآنگونه که بايد به ریشه های مو خون برساند وبدینترتیب رسيدن مواد مهم مغذى به ريشه مو هم از بين ميرود و ريشه مو خشك شده در نتیجه مو‌ها میریزند.

(Visited 1,344 times, 1 visits today)