زیبایی و مود, صحت و تندرستی

درمان های خانه گی ریزش مو

قسمی که میدانیم اسيدى شدن وجود باعث ریزش مو ميشود (در گدشته یاد آور شدیم در بخش بهداشتی و صحت  مامیتوانید مطالعه نماید )از اينرو از خوردن چربى  يا روغن حيوانى ،غذا هاى نهیه شده از آرد سفيد (کیک ،کلچه ،نان ) نوشابه هاى شيرين، شكر، الكول و دخنيات ، كوفين ، چاى سياه ، نوشابه هاى گاز دارو لبنيات چرب كه وجود را اسيدى ميكند اجتناب ورزيد
سترس و فشار هاى زياد سبب ايجاد
سبوسک و تالگ  (چربو ) در پوست سر شده كه اين دو  نیز باعث ريزش مو میشوند  
از استفاده نمودن  شامپو هاى از اندازه  زياد معطر  اجتناب ورزيد
دانه  اولبه  سرشار از آهن بوده ، التهاب پوست سررا از بین میبرد و ریشه مو را قوی میسازد  برای مدتی ۱ تا ۳ ماه کپسول های دانه اولبه (دواخانه )  یا خود دانه اولبه مصرف نماید  
آب ليمو و روغن زيتون را با هم مخلوط نموده هفته دوبار با آن پوست سر را ماساژ بدهيد
 اگرامكاناتش را دارید هفته یک بار پوست سر و مو هاى تان را با بير ترنموده  وبعد از نيم ساعت  با يك مخلوط ضعيف  آب با لیمو و يا سركه آبكش نمايد
يكدانه پياز را خيلى ميده ريزه نموده يا از مکسر بکشید و با عسل مخلوط نموده از طرف شب به پوست سر تان بزنيد وسرتان  رابا دستمالى بسته و صبح وقت بسيار  سر تان را  با آب فراوان شستشو دهيد اگر از طرف روز وظیفه در بیرون ندارید میتوانید این عمل را از طرف روز هم انجام بدهید و شب سرتان را شستشو دهید 
از يك تخم مرغ و روغن گندم یا زیتون  مخلوطى آماده نموده هفته يكبار به موهاو پوست سر بزنيد و بعد سر تان را شستشو دهيد
يك دانه پياز را خیلی خورد ميده نموده در يك مرتبان با صد ملى ليتر الكول ( در دواخانه ها فروخته میشود )مخلوط نموده برای د و هفته در یک جا خشک بگذاريد تا آماده شود بعداز دوهفته آن را از صافه كشيده با دو گيلاس آب مخلوط نموده روز يكبار پوست سر را با آن مساژ بدهيد
هفته يكبار پوست سر را با روغن ناريال مساژ بدهين این عمل ازعفونت قارچی *پوست سرکه سبب التهاب پوست سر و ریزش مو میشود  جلوگيرى ميكند
كشيدن سگرت را رها كنيد نيكوتين شريان هاى كوچك را مسدود نموده و پوست سردیگر نميتواند به  به شكل درست و بايد اش به ریشه مو خون برساند وبدینترتیب رسيدن مواد مغذى به ريشه مو هم از بين ميرود و ريشه مو خشك شده در نتیجه میریزد .

(Visited 683 times, 1 visits today)