زندگی خانوادگی

خصوصیات متولدین ماه اسد : شیر

«پرده ستیژ را پس کنید که آمدم  !  من خودم ! چون من میخواهم ! و من مرکز جهان هستم !  »

متولدین ماه اسد انسان های دلیر بی باک ، خونگرم ، احساساتی و پرشور ، ریسک پذیر ، قاطع ، مصمم ، با مقاومت ، با انرژی و فعال ، عادل ، سخاوتمند ، خوش قلب و مهربان ، راستگو ، بی ریا و انسان های آزادمنش ، مستقل و آپتیمست (= خوشبین به زنده گی و آینده ) اند که در امروز و حال زنده گی میکنند و گذشته و آینده برایشان مهم نیست . آنها انسان های بسیار سرحال ، خوش طبع و جذاب اند که در هر جا و مکانی که وارد شوند عاجل همه را جذب خود نموده و نقل میدان می‌شوند .و دوست دارند همیشه تحسین و ستایش و تمجید شوند.

متولدین ماه اسد با یک رفتار پر از وقار و غرور و یک اعتماد به نفس بسیار قوی در هرجای به بسیار زودی یک قلمرو به خود فتح میکنند. آنها بسیار خوب میدانند از لبخند درخشنده  و جذاب خود چی نوع استفاده کنند تا مردم را جذب خود نمایند. طبیعت خوش و جذاب شان آنها را به ساده گی برای همه دوستداشتنی میسازد

متولدین ماه اسد رهبر بدنیا آمده اند و در هر کار و‌مقام که هستند همیشه کوشش میکنند در بلندترین قلعه های پیروزی برسند، اما با وجود این همه کوشش های خود برای رسیدن به بلندی ها هرگز حقوق دیگران را پامال نکرده و همیشه جوانمردانه عمل میکنند و عدالت را در نظر میگیرندآنها در وظیفه ‌کار تمام تلاش و استعداد خود را به خرچ می‌دهد و از کارجدید و نو  نمیترسند چون میداند که قادر به انجام هر کار و همیشه از بهترین ها اند

متولدین ماه اسد با فراز و نشیب های  زنده گی روزمره هم خوب کنار میایند با کمال میل مسولیت کار ها را به دوش می‌گیرد  و آنها را موفقانه به ختم میرسانند. امادوست دارند بیشتر مسولیت آن کارهای را بدوش بگیرند که مطابق به میل شان باشد و مخالف اندیشه ، اصولات و مقررات خود شان که برایشان بسیار هم مهم است نباشند. متولدین این ماه اگر چی آسایش و آرامی خود را بی حد دوست دارند و انسان های آسوده طلب ‌معلوم می‌شوند اما هنگام مشکلات و دشواری ها آسوده طلبی خود را کنار گذاشته و دلیرانه ، بدون ترس و با متانت و پایداری به پا استاد می‌شوند و در مقابل آنها مبارزه مینمایند

ستاره ماه اسد توسط سیاره آفتاب اداره  می‌شود و این حرف به این معنی است که آنها مانند آفتاب میدرخشند و یک گرمی خاص به اطراف خود میبخشند .آنها بی اندازه عادل و قلب بسیار مهربان دارند در مقابل ظلم و ستم و بی انصافی میجنگند و همیشه از حق انسان های ضعیف و ناتوان دفاع میکنند. اما باید خیلی متوجه باشند تا از مهربانی بی حد آنها سو استفاده نشود . 

متولدین ماه اسد دوست دارند تجربه های نو در هر ساحه زنده گی جمع آوری نمایند ازاینرو دوست دارند همیشه چیز های نو و تازه را امتحان کنند. یک زنده گی پر از شور و شعف و فعال برای متولدین این ماه چیز حتمی ‌و ضروری است .

متولدین ماه اسد برای خوشبختی به چی ضرورت دارند ؟

شخص متولد ماه اسد برای خوشبخت بودن از همه بیشتر به یک محیط و فضا برای آشکار نمودن خلاقیت های هنری خود نیاز دارند. وقتی آنها خلاقیت های هنری خود را تبارز بدهند خوشبخت اند. آنها شرایط محدود و قید را دوست ندارند هر قدر امکانات و در های بیشتر برویشان  باز باشد همانقدر خود را خوبتر احساس میکنند . آنها از دور پیش خود خواهان توجه زیاد اند چون خود را مرکز دنیا میدانند و از همان خاطر هم است که همیشه بهترین های زنده گی را برای خود میخواهند ، زیباترین و قیمتی ترین لباس، بهترین موتر،  ناب ترین زیورات ، زیباترین خانه، بهترین های مود و فیشن و تخنیک خلاصه همه چیز لوکس و پر تجمل را به خود ترجیح میدهند و بدون این همه درخشش وتجلا زندگی کرده نمیتوانند متولدین ماه اسد با تواضیع و فروتنی اصلی آشنایی ندارند، آنها دوست دارند همیشه برازنده باشند و بدرخشند

متولدین ماه اسد در روابط دوستانه

متولدین ماه اسدکمتر با افراد که نیز متولد ماه اسد هستند دوست می‌شوند چون شعار آنها این است که « در جنگل تنها یک سلطان می‌تواند وجود داشته باشد » از اینرو آنها بیشتر با انسان های دوست می‌شوند که خاص بودن  و بی مثال بودن آنها را قدر و تحسین کنند چون به این تحسین شدن ها ضرورت دارند. اشخاصی که با این حالت و عادت آنها جور آمده نمیتواند بهتراست با متولدین این ماه اصلا دوست نشوند. دوستی با متولدین ماه اسد واقعی و بی غل و غش است . آنها بسیار زود و ‌‌آسان از میان دوستان خود، دوستان وفادار و واقعی را تشخیص می‌دهند. دوستی با متولدین ماه اسد مملو از جشن و پارتی ، گشت و گذار، چکر و تفریح است. از محفل های بزرگ مجلل تا مهمانی های کوچک و شب نشینی ها با دیدن چند فلم در کنج خانه همه چیز با آنها لذت بخش است. باوجود آنکه دوستی با متولدین ماه اسد نشاط بخش است اما می‌تواند بسیار کوتاه مدت نیز باشد چون متولدین ماه اسد انسان های بسیار محرک اند و در یک جا پایدار نمیمانند برعلاوه آنها اشخاص آتشین مزاج اند که گاه گاه زود عصبانی میشوند و اطراف خود را از خود آزرده میسازند. آنها رک و راست و بی پرده حرف میزنند و از گفتن حقیقت در رو کسی ترس ندارند از اینرو هم بسیار ی ها از او خفه می‌شوند

متولدین ماه اسد در رابطه ‌ و عشق

متولدین ماه اسد انسان های خیلی جذاب ، احساس برانگیز و تاثیر گذار اند که انسان ها را عاجل و در نگاه اول علاقمند خود میسازند اما این تنها چهره و‌جذابیت ظاهری آنها نه ، بلکه قدرت و زیبایی داخلی یا باطنی شان است که همه را محو و تسلیم او میسازد آنها هنوز از جوانمردان مکتب قدیم اند و میدانند چگونه با یک زن با احترام مودبانه و مردانه وار برخورد و رفتار نمایند. متولدین ماه اسد ( شیر ها ) شکاری اند، آنها دوست دارند شکار کنند تا شکار شوند ! از اینرو دوست ندارند وقتی کسی کوشش کند او را شکار خود بسازد.آنها دوست دارند برای بدست آوردن عشق خود مبارزه کنند. آنچه که ساده و زود به دست شان رسید علاقه خود را در مقابل آن از دست می‌دهند. از اینرو مهم ترین حرف در رابطه با یک متولد ماه اسد این است که آنقدر شله نباید بود و گاه گاه خود را نادر یا ماه کم نما ساخت در غیر صورت دل آن ها جمع می‌باشد که شما با او هستید و شور و هیجان  و علاقه قبلی به رابطه تان نزدش کم میشود  !

متولدین ماه اسد وقتی کسی را دوست داشته باشند حاضرند همه خواهشات او را برآورده بسازند چون خیلی دست و دل باز و سخاوتمنداند و یک قلب طلایی دارند و هر چیزیکه از آن ها بخواهند آن را مهیا میسازند. متولدین ماه اسد همیشه کوشش میکنند تا رابطه عاشقانه شان یک رابطه خاص و بی نظیر و تکرار ناشدنی باشد.ولی فراموش نباید شود که شیر شاه جنگل است و در یک جنگل تنها یک شیر شاه بوده می‌تواند ! آنها از داشتن رقیب نفرت دارند و حس حسادت ورزیدن یا بخیلی آنها از اندازه زیاد ، آتشین و وحشتناک است . آنها هر حالت را می‌توانند برداشت کنند اما طاقت شنیدن جواب رد در عشق را  ندارند.از اینرو خانمانی که با مردان متولد ماه اسد سر و کار دارند باید متوجه این حرف بوده و برای او همیشه این احساس را بدهند که او یگانه عشق و سلطان خانه و قلب اوست، همانست که متولدین ماه اسد دیگر آنها را بروی دستان خود میگردانند و آنها سخاوتمندی ، دست باز و مهر و‌محبت متولدین ماه اسد را درست و حسابی احساس میکنند

خانمان متولد ماه اسد

در مجموع دختران جذاب، از همه برازنده و همیشه نکته جلب توجه اند آنها در هر مجلس و حلقه از همه بیشتر چشم ها را به خود جذب میکنند و از همه بیشتر علاقمند و‌خو‌استگار در دور و پیش شان دیده میشود. آنها اگر چه از داشتن این همه علاقمند و خواستگار لذت میبرند اما تا که خود شان یک نفر را انتخاب کنند بسیار وقت را در بر می‌گیرد، چون آنها خیلی سخت گیر اند و هر کی را هم شایسته خود نمیدانند. توقع آنها در انتخاب شریک زنده گی خیلی بلند است و همیشه میخواهند بهترین را برای خود انتخاب کنند. در رابطه با یک خانم متولد شده در ماه اسد یک حرف را همیشه باید به یاد داشت که آنها زنان بسیار قدرتمند، با اراده و *دومینانت * و حکمفرما اند. دوست دارند اداره همه چیز به دست آنها باشد و تصمیم نهایی را همیشه باید آنها بگیرند. اگر در یک رابطه زناشوهری شوهر این قدرت طلبی و شوق اداره نمودن خانم خود را احترام نموده و با آن کنار بیاید هر گز از این کار پشیمان نخواهد شد چون وقتی قدرت شیرها تحت سوال نرود آنها چنگال های تیز خود را که همیشه آماده حمله است دوباره پنهان نموده و قلب مهربان و‌طلایی خود را باز میکنند و با مهر و محبت بی پایان با شوهر خود رفتار و از آن ها نگاه داری و پرستاری میکنند. خانمان متولد ماه اسد به برخورد پراز احترام خیلی ارزش قایل اند از اینرو با یک رفتار مودبانه و برخورد پر از احترام می‌توان توجه زنان متولدین ماه اسد را به خود جلب و با تحفه های زیبا چهره آنها را درخشان نمود . زنان متولد ماه اسد از همه بیشتر از  زنده گی شاهانه و‌لوکس از جلا و درخشش لذت میبرند. اقتصاد نمودن و صرفه جویی کار آنها نیست و آنها دو دسته سر خود پول باد میکنند بهترین لباس و خانه برای خود تهیه میکنند و از اینرو یا باید خود شان بهترین معاش را داشته باشند و یا همسر شان به اندازه کافی پول داشته باشد. اما درمقابل این همه خرچ نمودن و‌ پول باد کردن همسران شان نیز به نوبه خود در این رابطه خیلی لذت میبینند  چون خانمان متولد ماه اسد بسیار خوب میدانند چی گونه دل شوهر را بدست بیاورند و با عشق و محبت  خصوصا در بستر خواب آنها را ناز و نعمت بدهند و آنها را خوش نگاه کنند

خصوصیات مثبت : با شور و شوق،  ثابت قدم و با پشتکار ، محافظ ، جذاب  ، مصمم ، برونگرای  ، رهبر  عادل ، سخاوتمند قدرتمند، خالق یا مبتکر،  شجاع ، بی ریا و تزویر ، راستگو ، خوشبین ، خود مختار، مطمئن به خود ، خود سر،  با غرور وفادار،  صادق ، شوخ ، قاطع و با اراده ، سرحال و خوشحال    خوش قلب ، دست و دل باز ، طبیعی

خصوصیات منفی

آتشی مزاج ، خودساز و متکبر، حکمفرما ، حکمران ، سرکش و شق ، لجوج ،از خود راضی ، بینی بلند ، غیر قابل پیشبینی،  ولخرج ، بی گذشت ‌، زیر بار نرو ، مغرور 

خصوصیات متولدین ماه سرطان : خرچنگ

(Visited 4,200 times, 1 visits today)