صحت و تندرستی

خستگی بهاری. چرا در آغاز بهار بیشترخودراخواب آلود وخسته احساس میکنیم ؟

 خستگی یا خواب آلودگی بهاری چیست و چرا هنگام بهار خود را خسته و خواب آلود  احساس میکنیم ؟

بهار آغاز زنده گی و بیدار شدن طبیعت. سبزه ها و درختان زنده و سبز میشوند. گویی همه دنیا بیدار شده  اما بسیاری ها تنها میخواهند بالشتی زیر سر داشته باشند و به خواب فرو بروند و یا هم صبح به مشکل چشم را باز میکنن و اصلی  نمیخواهند  بیدار واز جا بلند شوند . اما چرا ؟

این پدیده خسته گی یا خواب آلودگی بهاری عمدتا توسط تغییرات آب و هوا ایجاد می شود. هنگامی که آب و هوای سرد زمستان به یکباره جای خود را به حرارت گرمتر بهاری  واگذار میکند بدن یا ارگانیسم ما که هنوز آماده این تغیرات بزرگ نیست و خود را باید آهسته آهسته به این تغیرات عادت بدهد، یک واکنش مشخص در مقابل این تغیر آب و هوا  نشان می دهد  یعنی وقتی هوا گرم میشود رگهای خون به یکباره کلانتر میشوند  فشار خون پاین میآید و این فشار پاین خون انسان را خسته بی حال  و خواب آلود میسازد . درکنار فشار پاین خون اندازه  غلظت هورمون خواب( =میلا تونین ) در خون ما نیزدر این خسته گی وخواب داشتن  نقش مهمی دارد ، چون پس از ماه های  طولانی زمستان وجود به اندازه کافی از این هورمون خواب در خود ذخیره نموده و میزان آن در خون به طور ویژه بالا است که انسان را خواب آلود مسیازد

خسته گی و خواب آلودگی بهاری اکثر وقتی زیادتر میشود که آب و هوا درآغاز بهار همیشه در تغیر باشد و هوا سرد و گرم چندین بار پشت در پشت تغیربخورند برعلاوه این خسته گی بهاری زیاتر به  آنهای دست میدهد که همانطور هم همیشه فشار خون پاین دارند، یعنی خانمان که معمولی فشارخون پاین دارند نسبت به آقایون بیشتر با این خواب آلودگی و خسته گی بهاری سر دچار بوده و دست و پنجه نرم میکنند. برعلاوه خانمان انسان های مسن نیزهر بهار با آین خواب آلودگی بهاری سردچاراند

نکته مهم  هنگام این خواب آلودگی  بهاری اینست که تسلیم بستر نشوید به هیچ صورت در بستر خواب باقی نمانید چون این عمل شما را خسته تر و خواب آلوده ترمیسازد درعوض از جا بلند شوید و بیرون بروید تا با بلند رفتن حرارت آب و هوا عادت کنید در پهلو آن همیشه در حرکت باشید قدم زدن یا دوش های کوتاه کمک میکنند زدوتر سرحال بیآید . شاور گرفتن های گرم و سرد (= اول  با آب گرمم و در آخیر با آب سرد )سیستم ایمنی یا دفاعی  بدن را قوی و انسان را آماده پذیرایی از بهار میسازد . مواد غذایی  سر شار از ویتامین ها مانند سبزیجات وترکاری و میوه و آرد سبوس داربدن را سالم و سر حال میسازد . تا که میتوانید در روشنی  نور آفتاب  وقت بگذرانید این نور آفتاب ‌ذخیره شده در بدن مانند یک ساعت بامدادی طبیعی یا بیولوژیکی عمل میکند و شما را با روشن شدن هوا  بدون زنگ زدن  ساعت از خواب بیدار میسازد . انسان های با بدن سالم که در طول سال ورزش نموده باشند کمتر در بهار خسته و خواب آلود میباشد و بلاخره حرف آخیر و مهم اگرانسان خود را از اندازه زیاد و برای مدت خیلی طولانی خسته و زله احساس  میکند باید حتمی به داکتر مراجعه نماید زیرا امکان آن می‌رود تا دلایل  و یا بیماری های دیگر عقب این خسته گی نهفته باشد

منبع : پروفیسوران  و دکتوران خواب شناسی  و سایکلوژی آلمان

(Visited 1,576 times, 1 visits today)