زندگی خانوادگی

حرف هاى عاشقانه

image
كسى كه با چشم دوست دارد همين كه چشمانش به اندازه تو را ديد رها ات ميكند اما كسى كه با قلب دوست دارد هميشه دوستت ميداشته باشد حتى زمانى كه تو را نبيند

(Visited 1,195 times, 1 visits today)