زندگی خانوادگی

حرف هاى عاشقانه

image
انسان هاى هستن كه با گذشت زمان از ياد ما ميروند و انسان هاى هستن كه با بودن شان گذشت زمان ياد ما ميرود
(Visited 829 times, 1 visits today)