زندگی خانوادگی

حرف هاى آموزنده

image
اگر خداوند آن چيزى را كه تو ميخواستى برايت نداد بدان كه آن چيز ،چيزى نبود كه تو به آن ضرورت داشتى

(Visited 582 times, 1 visits today)