از هرچیزو ازهرجا

جشن عروسى انوشكا شرما و ويرات كوهلى در شهر ممبى

 انوشكا شرما و ويرت كوهلى دو ستاره مشهور سينما و كركت كشور هندوستان شام سه شنبه ٢٦ دسمبر در شهر ممبى در ميان موجى از ستاره گان سينما و كركت و ديگر مهمانان از طبقه  بلند هندوستان عروسى خود را براى بار دوم جشن گرفتند.  اين جشن كه در آن هنرمندان مشهور سينما هند مانند اميتاب بچهن ، شاهرخ خان ، آشوريا راى بچهن  سرى ديوى ، ريكا و چند نام شناخته شده ديگر سينما هند دعوت  شده بودند يكى از با شكوه ترين محفل عروسى هندوستان ناميده شده . انوشكا شرما و ويرت كوهلى كه در آغاز ماه دسمبر در كشور ايتاليا مراسم عقد خود را در محفل كوچك خصوصى با فاميل برگذار نموده بودند ، عروسى خود را چند روز قبل يكبار در شهر دهلى و روز گذشته هم در شهر بمبى يا ممبى براى دوستان و همكاران خود جشن گرفتن

ناگفته نبايد گذاشت كه مراسم عقد آنها نيز يكى از قيمتى ترين مراسم عقد در هندوستان ناميده شده بود

ويديوجشن عروسى ديشب با اشتراك هنرمندان مشهور سينما هند

(Visited 5,665 times, 1 visits today)