از هرچیزو ازهرجا

جالب ترین فرش سرخ سال /metgala 2018

میت گاله نیویارک ۸ می  سه شنبه

میت گاله هر سال در شهر نیویارک برگذار میشود تا برای موزیم هنر متروپولیتن و موسسه لباس پول جمع آوری کنند .تکت اشتراک در این گاله از ۲۵ هزار دالر شروع میشود و هنرمندان با لباس های تماشایی خود بروی فرش سرخ حاضر میشوند . شعار لباس امسال مذهب و دین  بود . که همه هنرمندان کستیوم یا لباس های را به تن نموده بودند که سمبول های از مذهب عیسوی در آن دیده می‌شد . اما با وجود تمام این لباس های تماشایی هنرمندان ، سر خط اخبار این گاله آرایش سیلینا گومز آوازخوان جوان بود  و تمام میدیا در باره  آرایش اشتباهی او نوشته بودند .خود سیلینا گومز هم متوجه این اشتباه خود شده و در انستا خود ویدیوی  نشر نموده بود که در آن میدود و در زیر اش مزاخ گونه نوشته بود : من وقتی عکس های خود را از مراسم میت گاله در میدیا دیدم

(Visited 1,229 times, 1 visits today)