زیبایی و مود

ترند های سال ۲۰۱۹/ یخن قاق دراز

پیراهن های دراز به شکل یخن قاق یا همان بلوز های دراز امسال یکی از ترند های سال است که به استایل سپورتی ‌و کژول با کرمچ ، بوت های بایکر، موزه های نیم ساق و به استایل ایلیگانت یا ظریف با چپلی یا بوت های بلند ترکیب داده میشوند

(Visited 2,953 times, 1 visits today)