زیبایی و مود

ترند های سال ۲۰۱۹/همرنگ یاازیک رنگ

یکی از ترند های سال ۲۰۱۹ لباس های سر تا پا همرنگ یا از یک رنگ با چند سایه مختلف همان رنگ می‌باشد یعنی یک رنگ اصلی با رنگ های مختلف دیگر که از همان رنگ ساخته شده اند ‌

به طور مثال ترکیب لباس از رنگ بانجانی تیره با بانجانی روشن و یا هم با رنگ یاسمنی ‌‌ و سایه های دیگر رنگ بانجانی
ترکیب لباس به رنگ کریمی یا نخودی با سایه های مختلف آن رنگ و یا لباس های به رنگ گلابی ترکیب شده با رنگ ‌شیرچایی و سایه های دیگر رنگ گلابی . به همین طریق رنگ آبی با رنگ فیروزه یی و رنگ های دیگر که از رنگ آبی به وجود آمده اند. البته این سبک ترکیب دادن به نام مونوکروم یاد میشود و می‌توان از تمام رنگ ها استفاده نمود اما واضع است که از رنگ های ترند سال اگر استفاده شود مدرن تر و اپ تو دیت می‌باشد
در عکس های زیر چند نمونه از ترکیب لباس های مونوکروم یا «از یک رنگ »را مشاهده میکنید
(Visited 746 times, 1 visits today)