زیبایی و مود

ترند های سال ۲۰۱۹ / موزه ‌بوت

بوت های داک مارتینس یکی از بوت ها یا موزه های نیمه است که امسال در هر طرف به چشم میخورد این ترند که در زمستان ۲۰۱۸ شروع شد امروز صرف بعد از سه چهار ماه همگانی شده ‌و به یکی از مهم ترین ‌محبوب ترین بوت ها سال تبدیل شده

این موزه ها یا بوت ها را می‌توان با هر نوع استایل ترکیب داده ‌واز پطلون ، جمپ سوت تا پیراهن و دامن می‌توان آنها را پوشید

ترند دوم و مهم امسال بوت یا موزه های «بایکر» است که از استایل نظامی، روک و کژول گرفته تا استایل رومانتیک دخترانه با پیراهن های ساده تابستانی به پانمود
کرمچ های چنکی : همان کرمچ های بزرگ با تلی های کلان که به نام «کرمچ های بدرنگ پدر» نیزیاد میشوند
موزه های کوبایی : این موزه ها را هم می‌توان با استایل یا سبک های مختلف ترکیب داده و به پا نمود
موزه های چرمی تا سر عینک زانو که بیشتر با دامن های میدی و پیراهن های میدی پوشیده میشوند (به عکس ها مراجعه شود)
بوت های از پوست حیوانات از پوست مار و تمساح تا پلنگ لیوپارد (لیو ) البته پوست مصنوعی چون امروز دیزاینر ها (بخاطر نجات جان حیوانات و ضرر نرساندن به آنان ) کمتر با پوست اصلی حیوانات کار میکنند
موزه های نیم ساق با نوک ‌و پوز مین یا گرد که تا بجلک پا یا کمی بالا تر از بجلک می‌رسد
بوت و موزه های که شکل جراب را دارند
 


(Visited 808 times, 1 visits today)