زیبایی و مود

ترند های سال ۲۰۱۹ دستکول

امسال در صحنه مود و فیشن دستکول های به شکل ها و‌دیزاین های مختلف به نظر میرسند. از کوچک به اندازه یک بکسک تا بزرگ بی اندازه . اما دستکول های که امسال برای تمام فیشنسته ها حتمی اند و یکی از آنها را باید داشت دستکول های ذیل اند .

دستکول های «کراس بادی» یا یک بغله، دستکول های سبدی ، جالی ، دستکول های کمربندی و همچنان یکی از ترند های سال ۲۰۱۸ که امسال نیز باقی میماند« کلیربیگ » یا دستکول های شفاف .


(Visited 283 times, 1 visits today)

Comments

comments

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
%d bloggers like this: