زیبایی و مود

ترند های سال : رنگ سفید از بهار تا زمستان

رنگ سفید که تا امروز بیشتر به عنوان رنگ تابستان و بهاری نامیده میشد بعد از ۲۵ سال یکبار دیگر به شکل گسترده یی به فصل زمستان هم راه یافت . یکی از رنگ های مهم سال، امسال رنگ سفید بود. که در نه تنها در لباس های نازک تابستانی بلکه در لباس های گرنگ و ضخیم زمستانی نیز به چشم میخورند

ترکیب دادن رنگ سفید همانقدر که ساده است به همان اندازه نیز مشکل میباشد. کوچکترین اشتباه در ترکیب رنگ ها از زیبایی رنگ و لباس میکاهد و لباس را به شکل که ما میخواهیم جلوه نمیدهد. از اینرو در انتخاب رنگ ها برای ترکیب دادن با رنگ سفید باید خیلی محتاط بود .همانگونه که در تابستان رنگ سفید را با رنگ های شوخ و گرم ترکیب می‌دهند در زمستان بیشتر با رنگ های آرام ‌تر، رنگ های از سایه های مختلف خود رنگ سفید تا به رنگ گوشتی یا نیود و آن رنگ های که با سایه های مختلف رنگ سفید شباهت دارند مثلا رنگ کریمی با سایه های مختلف آن و سایه های مختلف رنگ نصواری ترکیب می‌دهند. ترکیب رنگ سفید با رنگ سیاه یکی از قدیمیترین ترکیب رنگ ها بوده که در این ترکیب لباس بیشتر شکل رسمی یا بزنس ستایل را به خود می‌گیرد. در ترکیب دادن زیورات با رنگ سفید بیشتر از زیورات رنگ طلایی استفاده میشود اگرچه ازرنگ نقره یی نیز میتوان استفاده نمود اما ترکیب طلایی و سفید، درخشش و زیبایی لباس و رنگ سفید آن را بیشتر تبارز میدهد. رنگ نقره یی در مجموع از درخشش لباس میکاهد و بهتر است در جا های از زیورات نقره استفاده نمود که لباس ما نباید در خیلی جلوه گر باشد و در قدم اول قرار بگیرد مثلا در محافل و جلسات رسمی و یاهم در محافل عزاداری و غیره

در آلبوم عکس های پاین ترکیب رنگ سفید با رنگ های دیگر و لباس های مود سال از بهار تا خزان به نمایش گذاشته شده

(Visited 418 times, 1 visits today)