زیبایی و مود

ترند هاى سال ٢٠١٧:رنگ ها ،نقش برش

رنگ هاى سال ٢٠١٧

در كنار رنگ آبى روشن يا (همان فيروزه يى كمرنگ ) امسال رنگ  زرد  و گلابى تيز در فيشن شو هاى جهانى  و در تن فيشنيسته ها زياد به نظر ميرسند

آبى روشن ، تكه رادار و پرك سه ترند در يك لباس

 

نقش و نگار
تكه هاى رادار و گلدار با گل هاى بزرگ دو موستر كه در مود ٢٠١٧ حاضر اند

تكه هاى گلدار ترند ٢٠١٧

  شلوار يا پطلون هاى پاچه كلان : مهم نيست كوتاه يا دراز اين شلوار هاى گشاد نيز يكى از ترند هاى سال ٢٠١٧ به شمار ميروند

بلوزها يا تى شرت هاى دراز:  كه به نام “تى شرت دريس ” ياد ميشوند امسال نيز يك ترند نو است

Tshirt dress

تى شرت ها با لوگو بزرگ يا شعار و نوشته

مهم نيست اين لوگو از يك برند مانند شركت باس يا شنل و ديور است و يا هم شعار ها و نوشته هاى جالب ، امسال اين تى شرت ها در استايل آزاد با يك پطلون كوباى و كرمچ پوشيده ميشود

“آف شولدر يا يخن كرمن ” شانه لچ

پيراهن ، بلوز يا تيشرت  با شانه لچ كه به نام برش كارمن نيز ياد ميشود يكى از ترند هاى ديگر سال ميباشد

يخن كرمن يا شانه لچ و پرك دور آستين دو ترند سال ٢٠١٧ در يك

 

پرك پرك و بار ديگر پرك

مهم نيست اين پرك ها بزرگ است يا كوچك و در كدام قسمت لباس ،  دور دامن ،  دور كمر دور شانه ، آستين ، دور يخن بروى سينه قرار دارد ، امسال   پرك پركى  در ميان ترند هاى ديگر به چشم  خواهد خورد

پرك دور آستين
يخن كرمن ، رنگ آبى ، تكه راه دار و گلدار و پرك تقريبا تمام ترند هاى ٢٠١٧دريك لباس
(Visited 1,195 times, 1 visits today)