زیبایی و مود

ترند سال: دستمال های سر را چگونه و با کدام ستایل بپوشیم ؟

یکی از ترند های مهم سال، دستمال های بزرگ سر که مانند دستار یا لنگی به سر بسته میشوند است . که در صحنه مود نیز به نام لنگی یا دستار یاد میشوند

طرز بستن این دستمال های سر الهام گرفته از لباس های محلی زنان افریقایی ‌و مود فیشن افریقا میباشد (عکس پاین ) که امسال بار دیگر بعد از گذشت تقریبا ۳۰ سال دوباره به صحنه مود روز جهانی راه یافته . این دستار ها اکثر از تکه های رنگه، نقش دار و گلدار ساخته شده که آنها را برعلاوه یی ستایل بوهومیان می‌توان با ستایل کژول ، ستریت ستایل و حتی ستایل ظریف ایلیگانت نیز ترکیب داد

نکات مهم که در ستایل دادن و بستن دستمال سر :باید مراعت شوند

Look جز حتمی این ستایل یا لوک *

حلقه های بزرگ گوش و گوشواره های بزرگ ستیتمینت اند که اکثر به رنگ طلایی یا نقره یی انتخاب میشوند اما نظر به لباس می‌توان از رنگ های دیگر نیز استفاده نمود. مهم آن است که گوشواره ها تا جا امکان باید ساده باشد تا با دستمال رنگه رنگه و پر نقش سر، در تضاد قرار نگیرد وهماهنگی داشته باشند

انتخاب لباس های ساده و آرام .خصوصا در انتخاب بالا تنه باید بسیار دقیق بود و آن را از یک رنگ از همه بهتر از رنگ های خنثی مانند رنگ سفید، کریمی یا سیاه انتخاب نمود تا قسمت بالای بدن ما (سر، رو، تنه ) از اندازه زیاد بیروبار نشود و یک هماهنگی آرام با هم داشته باشند. در انتخاب لباس پاین برعکس دست آزاد تر داریم از پطلون کوبای تا پطلون های پر نقش و نگار نخی ، شورت های کوتاه تا دامن های بزرگ ‌‌رنگارنگ را میتوانیم استفاده کنیم. با بستن یا پوشیدن این دستمال های سر با یک جمپ سوت ساده سیاه ‌و بوت های ظریف بلند و یا هموار یک استایل ظریف ایلیگانت داشته باشیم

آرایش کمرنگ و آرام با رنگ های خیره . یک خط چشم و لبسرین با رنگ نود (گوشتی) یا ‌رنگ سرخ با سایه های مختلف این رنگ ها انتخاب درست برای استایل دادن این دستمال های سر خواهد بود. و بلاخره پوشیدن عینک های سیاه و آفتابی از یاد ما نرود

(Visited 880 times, 3 visits today)