زندگی خانوادگی, صحت و تندرستی, مادر و کودک

افسرده گی (دیپریشن )بعد از زایمان /postnatale Depression.

.سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی روز  ۲۵

postnatale Depression  پى ان دى يا افسرده گى پس از زايمان به طورمستقیم بعداز تولد نوزاد رخ نداده  وممکن است كه هفته ها و یا حتی ماه ها  دوام نمايد  تا یک حالت  بدخويى و دلتنگى کم محسوس آهسته آهسته  به یک افسردگی واقعی تبدیل شود. اين غیرمعمول نیست که یک مادر در روز هاى اول  بعد ازولادت خود را خيلى خوشبخت احساس ميكند و نوزاد خود را صبح و شام در آغوش ميگيرد و نوازش ميدهد اما به يكباره گى  خود را در يك گودال عمیق عاطفی، که به طور کامل آنها را تحت تاثیرخود ميبرد و تمام زندگی آنها را به جهت منفى تغییر می دهد احساس ميكنند . اين تغيرحالت روانى مادر خيلى آهسته آهسته پيش ميرود و از اينرو اكثر كسى متوجه نشده و متاسفانه  بسيارناوقت و دير تشخيص ميشود که مادر مبتلا به مریضی افسرده گی شده و اين تشخيص دير مريضى را بیشتر خطرناك ميسازد .از این رو نه تنها برای هر مادر بعد از ولادت بلكه  برای وابستگان، فاميل و همسر نیز مهم است تا با علائم افسردگی پس از زایمان آشنا بوده و آن را جدى بگيرند  و در صورت متوجه شدن این علايم به داكتر مراجعه شود چون مادرانى كه به مريضى پى ان دى مبتلا ميباشند به كمك حرفه اى متخصصين ضرورت دارند. شدت افسردگی پس از زایمان بسیار متفاوت است هر مادر واکنش متفاوت از خود نشان ميدهد مثلا بعضى تازه مادران هيچ احساس خوشى از اين مادر شدن خود نميكنند و هستند مادران كه حتى در باره خودکشی فکر می کنند

علائم افسردگی پس از زایمان

پرخاشگرى : نشان دادن واكنش شديد به حرف ها و چیزهای کوچک  که اين اعصاب خرابى را بالا فاميل و حتى نوزاد بيچاره خالى ميكنند

گريان زياد : مادر هميشه خود را گرفته  و بدبخت احساس ميكند  که اين گرفته گى و جگرخونى در اوقات خاص روز شديتر برايشان دست ميدهد

سردردى وسر چرخی

اضطراب و پانیک : آنها بیشتر ازهر زمان دیگر مضطرب  هستند،  اکثر دچار حملات  پانیک و ترس ( دست و پاچه شدن ) ميشوند و خود را از داخل یک نوع خالی و پوچ  احساس میکنند

 بالا خود بی اعتبار بودن و شک نمودن :  مثلا خود را قادر انجام دادن هیچ کاری نمیدانند کمتر سر خود اعتماد دارند که کاری را به خوبی انجام داده اند  وهميشه  هرگپ و حادثه که اتفاق افتاد خود را مقصردانسته وخود را سرزنش مینمایند
خستگی و بی خوابی : مادر  اگر چه از اندازه زیاد  هم  خسته است  با آن هم نمی تواند شب به خواب برود

مشکلات با قوه تمركز: مادر  نمیتواند  افکار خود را بالا یک حرف متمرکز بسازد  و به اصطلاح بسیار هوشپرک میشود

آنها قادر به اين نيستند كه نوزاد تولد شده را مانند اولاد خود بیبینند ، به نوزاد علاقه نشان نمیدهند وحتى نوزاد را به مانند يك طفل بيگانه ميبينند و احساس بیگانه گی در مقابل او دارند
بی اشتهایی یا برعکس پرخوری از اندازه زياد:

 پژوهشگران و متخصیصین  طب با اين حرف موافق اند كه علت اين افسرده گى بعد از  ولادت فرآیندهای بیوشیمیایی مرتبط در مغززن در يك ترکیبى با  تغییرات هورمونى بعد از ولادت، تأثیرات اجتماعی و عوامل روانی ميباشد.  برخی از مادران تازه ولادت نموده نسبت به مادران دیگر بیشتر به افسردگی پس از زایمان مبتلا ميشوند خصوصى زنان كه  قبلا در زنده گى از افسرد ه گی يا ديپرشن رنج برده باشند بيشتربا خطر افسرده گى پس از زايمان مواجه هستند  برعلاوه  اين  حرف تجربه های  تلخ  زنده گى مانند مرگ زودرس و از دست دادن  مادر در دوران کودکی، یا تولد زودرس نوزاد  قبل از وقت معين ( پيشكى ) نيز تاثير خاص خود را بالا روند مریضی دارد . اگر يك خانم بعد از ولادت اول خود دچار افسرده گى پس از زايمان نشده باشد این حرف تضمين آن شده نميتواند كه بعد از ولادت هاى ديگر خود دچار اين افسرده گى نشود.  پس اگر مادران بعد از ولادت متوجه میشوند كه دلتنگى و جگرخونى های كه بعضى مادران در چند روز اول بعد از ولادت احساس ميكنند، دیرتر ازمعمول دوام نموده و بعد ازگذشت دویا سه  هفته هنوزهم آنها را رها نكرده بايد علت آن را پيگيرى نموده و به داكتر مراجعه نمايند

postnatale Depression.

(Visited 1,353 times, 1 visits today)