از هرچیزو ازهرجا

از چاى فروشى تا مودلى

چاى والا
ارشاد خان از خيبر پشتونخواه پاكستان
يك پسر چاى فروش كه به ستاره شبكه هاى اجتماعى مبدل شد .
عكس اين چاى فروش كه در يكى از بازار هاى پاكستان هنگام چاى فروختن توسط يك عكاس تصادفى گرفته شده بود در مدت بسيار كوتاه در شبكه هاى اجتماعى مانند انستاگرام و تويتر در سراسر دنيا نشر شد و او را تا حدى مشهور ساخت كه پيشنهاد مودلى و هنرپيشه شدن سينما برايش داده شده .
image

image       image

image

(Visited 407 times, 1 visits today)